All in K-UND-K

Vrata od inferna

Ovu knjigu ne treba čitati sa nestrpljenjem da bi se saznalo šta je to Kovač rekao o važnim ličnostima iz politike i kulture, već sa književnim guštom otkrivanja kako je veliki meštar uspeo da progovori o epohi.