Dejan Sretenović

Predavanje je održano 19. januara 2017. u Kući ljudskih prava i demokratije.

Jasmina Lukić

Predavanje je održano 16. decembra 2016. u Kući ljudskih prava i demokratije.

Dubravka Stojanović

Predavanje je održano 25. novembra 2016. u Kući ljudskih prava i demokratije.

Stanislava Barać

Predavanje je održano 7. novembra 2016. u Kući ljudskih prava i demokratije.

Ljiljana Blagojević

Predavanje je održano 20. oktobra 2016. u Kući ljudskih prava i demokratije.

Branislav Jakovljević

Predavanje je održano 25. novembra 2015. u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Olga Manojlović Pintar

Predavanje je održano 16. juna 2015. u Kulturnom centru Beograda.

Dejan Ilić

Predavanje održano 24. novembra 2015. godine u Kući ljudskih prava i demokratije. 


Ildiko Erdei

Predavanje održano 22. oktobra 2015. u Kući ljudskih prava i demokratije.


Ivan Lupić 

Predavanje održano 25. aprila 2016. u Kući ljudskih prava i demokratije.

Milan Miljković 

Predavanje održano 15. decembra 2015. godine u Kući ljudskih prava i demokratije.

Vladimir Biti

Predavanje održano 5. novembra 2015. u KC Gradu.

Tijana Tropin

Predavanje održano 9. decembra 2015. u Kući ljudskih prava i demokratije.

Ivan Milenković

Predavanje je održano 8. aprila 2015. u Kulturnom centru Beograda.

 

Nemanja Mitrović

Predavanje održano 11. juna 2015. u Kulturnom centru Beograda.

Tatjana Jukić

Predavanje održano 29. maja 2014. u Kulturnom centru Beograda.

Tomislav Brlek

Predavanje održano 26. novembra 2014. u Kulturnom centru Beograda.

Jovan Čekić

Predavanje održano 5. decembra 2013. u Kulturnom centru Beograda.