Ciklus O zaboravu i zaboravljenima - predavanje dr Dubravke Stojanović

Ciklus O zaboravu i zaboravljenima - predavanje dr Dubravke Stojanović

Predavanje na temu SVE SMO ZABORAVILI...

 Govori dr Dubravka Stojanović, istoričarka

 petak, 25. novembar u 19h, Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša 4


Poslednjih trideset godina dokazale su tvrdnju da nam je proslost nepredvidljvija od buducnosti. Nagle i oštre političke promene nosile su sa sobom zaokrete utumačenju proslošti, svaka nova garnitura donosila je sa sobom „svoju istoriju“. Te promene su počele ranih 80ih godina, kada je Prvi svetski rat u javnom govoru počeo da potiskuje Drugi i kada je narativ o srpskoj žrtvi i srpskom herojstvu nadvladao govor o bratstvu i jedinstvu partizana. Pred kraj osamdesetih u fokus istorijskog sećanja se ponovo vratio Drugi svetski rat, ali opet sa zaboravljenim partizanima. U prvom planu su tada bili srpsko-hrvatski odnosi, a glavna pažnja je bila uperena na zločine nad Srbima u NDH, što je bila neophodna priprema za rat koji je pripreman. Takvo stanje ostalo je sve do odlaska Slobodana Miloševića s vlasti, da bi posle 2000 godine nove vlasti donele svoju „novu prošlost“.  Prethodno već zaboravljeni partizani sada su postali glavni protivnici, dok su njihvoi ratni konkurenti – četnici Draže Miahilovića postali snaga u Drugom svetskom ratu na koju je Srbija počela da se ugleda. Menjani su zakoni, imena ulica, spomenici, praznici, udžbenici. Zaokret je bio potpun. Pokazalo se da se istorija u nestabilnim društvima moze izmeniti do neprepoznatljivosti. Pokazalo se da se sve i svi mogu zaobraviti.

dr Dubravka Stojanović, redovna profesorka na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.Bavi se pitanjem demokratije u Srbiji i na Balkanu krajem 19. i početkom 20. veka; evropskim uticajima u Srbiji pocetkom 20. veka; interpretacijama istorije u novim srpskim udžbenicima (potpredsednik je Balkanskog komiteta za obrazovanje u oblasti istorije); istorijom žena u Srbiji; procesima modernizacije.Učestvovala je na mnogim naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu, sarađivala je na mnogim stranim projektima. Dobitnica brojnih nagrada i nosilac odlikovanja Nacionalnog reda za zasluge u rangu viteza Republike Francuske.Objavila knjige: Iskušavanje načela. Srpska socijaldemokratija i ratni program Srbije 1912-1918, Srbija idemokratija 1903-1914. Istorijska studija o” zlatnom dobu srpske demokratije”, Srbija 1804-2004, (koautorstvo sa M. Jovanovićem i Lj. Dimićem), Kaldrma i asfalt, Ulje na vodi, Noga u vratima, Iza zavese i  Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Vanevrospki svet u savremenom dobu.

 

Naprednjački sindrom u kulturi

Naprednjački sindrom u kulturi

Arhiamnezija

Arhiamnezija