Ciklus O zaboravu i zaboravljenima - predavanje dr Ljiljane Blagojević

Ciklus O zaboravu i zaboravljenima - predavanje dr Ljiljane Blagojević

RADNIČKA KOMUNA LINKS

Ciklus O zaboravu i zaboravljenima

Tema ARHIAMNEZIJA

Govori dr Ljiljana Blagojević, arhitekt

četvrtak, 20. oktobar u 18h, Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša 4

U predavanju na temu„zaborava”, odnosno „ o zaboravu i zaboravljenima”, ispitivaću veze između arhitekture i amnezije. Predavanje će biti rečeno u formi unutrašnjeg dijaloga arhitekta između projekta i projiciranja, istorije, teorije i tumačenja. Govoreći kao arhitekt projektant, obrazovana u modernističkoj paradigmi novuma-a, ideala samo-referencijalnog početka, originalnog projekta, radikalnog raskida sa prošlim, postaviću pitanje koliko je amnezija važna u utvrđivanju arhitektovog vjeruju. Da li arhitektonsko projektovanje kao projiciranje novog, i novogradnje iprostornog uređenja, i obnove i rekonstrukcije, pretpostavlja amneziju? Da li se radi o totalnoj amneziji, ili o delimičnoj; koliko bljesaka sećanja je inkonsekventno? Da li je amnezija neophodni uslov arhitekture? Inverzno, govoreći kao arhitekt pisac, autodidakt u paradigmi kraja istorije, postaviću pitanja tumačenja upravo bljesaka sećanja koji su osnov teorije discipline arhitekture.

Predavanje će biti praćeno projekcijama. 


dr Ljiljana Blagojević, arhitekt, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta 

Kao arhitekt projektant radila je u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, u Londonu, u biroima RHWL Partnership i Office of Zaha Hadid. Birana u članstvo Kraljevskog instituta britanskih arhitekata - RIBA i u Inženjerske komore Srbije. Izlagala je 2002. i bila je ko-kurator i ko-autor postavkeNacionalnog paviljona Srbije 2008. godine na Međunarodnoj izložbi arhitekture, Bijenale arhitekture u Veneciji.

Bila je gostujući profesor projektovanja i teorije arhitekture i urbanizma na Univerzitetu Jejl – Yale University School of Architecture (2009 i 2010), predavala je po pozivu na Univerzitetima Harvard, Jejl i drugde, i bila uvodničar i predavač po pozivu na Federalnoj politehnici u Cirihu, Politehnici u Milanu, Umetnička akademija u Beču, institucijama kao što su Srpska akademija nauka i umetnosti, Švedska kraljevska akademija za književnost, istoriju i starine, i skupovima kao što su Evropski forum Alpbah, UN Habitat, Salsburški seminar, i dr.

Autorka je knjiga: Modernism in Serbia: The Elusive Margins of Belgrade Architecture, 1919-1941 (MIT Press in association with the Harvard University Graduate School of Design, 2003), Itinereri: Moderna i Mediteran. Tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića (Službeni glasnik i Arhitektonski fakultet, 2015), Dobrović in Dubrovnik: A Venture in Modern Architecture, sa Krunoslavom Ivanišinom i Wolfgang Thaler-om (Berlin: Jovis, 2015), Novi Beograd: osporeni modernizam (Zavod za udžbenike, Arhitektonski fakultet i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada, 2007) i Moderna kuća u Beogradu, 1920-1941. (Zadužbina Andrejević, 2000).

Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja na arhitektonskim konkursima i dobitnica Nagrade Ranko Radović i Velike nagrade Salona arhitekture u Beogradu. Njena biografija obuhvata objavljivanje naučnih radova u većem broju referentnih međunarodnih i domaćih naučnih časopisa, kao što su: The Joural of Architecture, Architectural Research Quaterly, Architektura&Urbanizmus, Perspecta, Bauwelt-Stadtbauwelt, Prostor, Spatium, Arhitektura i urbanizam i dr. Ukupno je objavila pet autorskih knjiga i preko 100 naučnih radova, od toga veći broj u visokim i najvišim kategorijama.

 

Projekat podržali:

Evropska mreža za knjige - Traduki

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Rekonstrukcija Ženski fond

Kamenovanje Jugoslavije

Kamenovanje Jugoslavije

Zvornik 1992. Diletantske inscenacije i teatar zločina

Zvornik 1992. Diletantske inscenacije i teatar zločina